Други изделия от бетон

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

300mm

Широчина

300mm

Височина

45mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

300mm

Широчина

300mm

Височина

45mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

300mm

Широчина

300mm

Височина

45mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

300mm

Широчина

300mm

Височина

45mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

500mm

Широчина

80mm

Височина

160mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

600mm

Широчина

400mm

Височина

100mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

400mm

Широчина

200mm

Височина

200mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

400mm

Широчина

150mm

Височина

200mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

400mm

Широчина

120mm

Височина

200mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

340mm

Широчина

400mm

Височина

200mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

240mm

Широчина

240mm

Височина

200mm

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Фонтани и чешми

Дължина

440mm

Широчина

260mm

Височина

200mm