Бетонови кошчета

Мита мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

450mm

Височина

670mm

Мита мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

450mm

Височина

610mm

Мита мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

380mm

Височина

500mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

620mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

600mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

600mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

620mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

600mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

620mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

620mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

600mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

620mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

600mm

Мита мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

600mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

600mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

600mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

420mm

Височина

620mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

400mm

Височина

550mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

380mm

Височина

500mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

380mm

Височина

500mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

380mm

Височина

500mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

380mm

Височина

500mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

380mm

Височина

500mm

Шлайфана мозайка

Фонкашпо - Парково и градинско обзавеждане - Бетонови-кошове-кошчета

Диаметър

380mm

Височина

500mm